ԹԵՄԱՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԸՍՏ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ

Թեմա 1. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջազգային և ազգային համատեքստը

Թեմա 2. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում լիազոր և վերահսկող մարմինները

Թեմա 3. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում սահմանված վարչական պատասխանատվությունը

Թեմա 4. Իրավաբանական անձանց թափանցիկությունը

Թեմա 5. Հաշվետվություն տրամադրող անձինք և դրանց հաշվառումը

Թեմա 6. Հաշվետվություն տրամադրող անձանց գործունեության ինստիտուցիոնալ կարգավորումը

Թեմա 7. Հաշվետվականությունը, տեղեկությունների ներկայացումը և պահպանումը

Թեմա 8. Ռիսկերը և դրանց առնչվող պարտականությունները

Թեմա 9. Հաշվետվություն տրամադրող անձի կողմից իրականացվող ՀՊՈՒ միջոցառումները

Թեմա 10. Գործառնությունների և հաճախորդների առանձին տեսակներին ներկայացվող պահանջները

Թեմա 11. Կասկածելի գործարքներ և գործարար հարաբերություններ

Թեմա 12. Գործարքների և գործարար հարաբերությունների կասեցումը, մերժումը և դադարեցումը

Թեմա 13. Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջոցառումները

Վերջին փոփոխություն: Հինգշաբթի, 19 Հուլիսի 2018, 10:33